لوله بازکنی,تخلیه چاه,لوله بازکنی تهران,تخلیه چاه تهران,رفع گرفتگی توالت فرنگی,حفره چاه,رفع بد بوی بد فاضلاب,رسوب گیری

انرژی الکتریکی

electrical energy

421

انرژی الکتریکی

امروزه نقش انرژی الکتریکی در صنعت مانند جریان یافتن خون در رگ های موجود زنده است. این توصیف اهمیت تولید، انتقال و توزیع انرژی برق را بیان میکند. در این فصل دربارهٔ تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی توضیحات اجمالی داده خواهد شد و سپس به مفاهیم پایه در برق پرداخته می شود.

تولید انرژی الکتریکی

به محلی که در آن انرژی الکتریکی تولید می شود نیروگاه برق گفته می شود. در نیروگاه برق برای تولید انرژی الکتریکی از طریق مولدهای الکتریکی، به یک انرژی مکانیکی نیاز است تا بتوان این مولدها را به حرکت در آورد. انرژی مکانیکی می تواند نیروی آب، نیروی بخارآب، نیروی یک موتور احتراقی و غیر آنها باشد.

تولید انرژی الکتریکی به روشهای زیر امکان پذیر است :

الف) با استفاده از انرژی آب : یکی از ساده ترین روش های تولید انرژی الکتریکی استفاده از انرژی آب است پس از احداث سد و انباشته کردن آب در پشت آن از نیروی آب برای چرخاندن توربین و مولد برق استفاده می کنند. مولد برق پس از چرخش، برق تولید می کند.
ب) با استفاده از سوخت : استفاده از سوخت های مختلف یکی از شیوه های تولید انرژی الکتریکی است. انرژی حرارتی حاصل شده از سوخت(معمولاً گاز) در زیر دیگ های بخار باعث تبخیر آب م یشود. بخار آب با فشار به پره های توربین برخورد می کند و توربین را به حرکت درمی آورد. این حرکت به محور مولد منتقل می شود و مولد، انرژی الکتریکی تولید می کند
ج) با استفاده از انرژی های نو : انرژی خورشیدی: در این روش انرژی تابشی خورشید بدون استفاده از دستگاه های متحرک مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. دستگاهی که این عمل را انجام میدهد سلول خورشیدی یا باتری خورشیدی نام دارد. نمونه ای از باتری های خورشیدی را در ماشین حساب ها و یا روشنایی چراغ های خیابان دیده اید. منبع این انرژی خدادادی از بین نمی رود و به محیط زیست آسیب نمی رساند.

انرژی باد

در اين روش از انرژی باد برای چرخاندن پره های توربين استفاده می شود. محور توربين به محور مولد برق متصل است و حرکت را به آن منتقل کرده و مولد، انرژی الکتريکی توليد می کند. به اين نيروگاه، نيروگاه بادی می گويند و در محل هايی احداث می شود که در تمام فصل های سال باد بوزد. نمونه ای از اين نيروگاه در شهر منجيل استان گيلان احداث شده است.

انتقال انرژی الکتريکی

انرژی الکتريکی پس از توليد، توسط دکل ها (پايه های فلزی) و سيم های هوايی از محل نيروگاه برق به سمت شهرها و روستاها انتقال داده می شود. مقدار ولتاژ خطوط انتقال برق در ايران ۲۳۰ و ۴۰۰ کيلو ولت است.
همان طور که گفته شد انرژی الکتريکی توليد شده در نيروگاه، توسط خطوط انتقال به مراکز مصرف می رسد. در
محل ورودی مراکز مصرف، که بيشتر شهرها و روستاها و مناطق مسکونی هستند، ابتدا ولتاژ خيلی زياد انتقالی
کاهش می يابد. با اين حال هنوز ولتاژ زياد است اين ولتاژ در مرحله ای ديگر به مقدار ۲۰ کيلو ولت کاهش يافته و پس از آن برای محله ها در مرحلهٔ آخر به ولتاژهای ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت يک فاز قابل استفاده مصرف کننده ها تبديل و توزيع می شود. در شبکهٔ برق ايران، معمولاً توزيع برق در محله ها و خيابان ها به صورت پنج سيمه و توسط تيرهای برق صورت می گيرد.
برای مشترکانی مانند منازل مسکونی و واحدهای تجاری که مصرف کننده های تک فاز دارند، برق تک فاز نياز است و بايد کابلی دو سيمه دارای يک سيم فاز و يک سيم نول برای آنها اختصاص داده شود اما برای صنايع و کشاورزی که مصرف کننده های سه فاز مانند الکتروموتورهای سه فاز دارند برق سه فاز نياز است و بايد کابل ۴ سيمه اختصاص داده شود. اين کابل ۴ رشته ، دارای سه سيم فاز و يک سيم نول است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.