نقش هاي جديد بسته بندي

نقش هاي جديد بسته بندي

نقش هاي جديد بسته بندي

هنوز بعضي از افراد در ترسيم ماموريت ها و وظايف بسته بندي از عبارات و تعاريف گذشته استفاده مي كنند. هنوز مي بينيم كه در گوشه و كنار كساني براي توصيف نقش مهم
بسته بندي در جامعه نكات بديهي آن را مورد تاكيد قرار داده و ساعت ها درباره آن كنفرانس داده و حتي تصيميمات مهمي مي گيرند.
بسته بندي صنعتي است در حال توسعه وقتي اين تعريف شامل حال پديده اي مي شود به معني آن است كه ابعاد و كاركردهاي آن پديده هنوز به طور كامل كشف نشده است. هر روز كاركرد جديدي براي بسته بندي كشف يا ابداع مي شود كه اهميت اين صنعت را بيشتر كرده و جايگاه آن را در صنعت و تجارت تغيير مي دهد.
امروز نمي توان به اثر تكنيك هاي بسته بندي در كاهش قيمت تمام شده محصول توجه نكرد. همچنين تكنيك هاي جديد براي رهگيري كالا هم كه ابزاري خوب براي مقابله با قاچاق كالا است به مدد حاملي به نام بسته بندي توسعه يافته است.
امروز تنظيم برنامه مصرف جامعه به وسيله ايجاد ابعاد گوناگون بسته ها و ظرفيتهاي متغير آنها به يك ابزار قابل برنامه ريزي براي مديران جوامع تبديل شده است. اين خود يك
ظهور است. ظهور ابزاري كه برنامه ريزي و مديريت مصرف را در جامعه آسانتر از گذشته مي كند.
ورود مواد نوظهور مانند نانومواد به بسته ها بسياري از تكنيكهاي ساخت و توليد ظروف بست هبندي را دستخوش تغيير كرده و مي تواند باعث برچيده شدن تعدادي از ايستگاه هاي
عمليات بسته بندي بخصوص در صنايع غذايي و دارويي شود.
در اين راستا نانوسيلورها يا همان نقره معروف كه خاصيت ضدميكروب دارد بيشترين نقش را در كاربردهاي نانو در بسته بندي داشته است.
كشف كاربردهاي جديد براي بسته بندي كه مي تواند بعضي مشكلات سنتي صنعت را حل كند آن را تبديل به يك “پديده” در بعضي صنايع كرده است.
رشد جمعيت در كنار توسعه ارتباطات، هميشه ظهور بازارهاي جديد را به دنبال دارد. بازارهاي جديد اگر از نظر كيفي توسعه يافته باشند نشانه باز شدن بازار براي ارائه محصولات جديد و خلاقيت در توليد خواهد بود. اما اگر بازارهاي جديد از نظر كمي و تعداد مصرف كنندگان توسعه يافته باشند به معناي ظرفيتهاي جديد براي كالاهاي رايج بازار است كه اين خود يك فرصت / تهديد براي برندهاي بزرگ مي باشد.
جعل برندهاي معروف از آغوش همين توسعه كمي بازار، رشد مي كند. امروز برندهاي سرشناس جهاني بخصوص در بخش دارو و محصولات آرايشي عاجزانه دست به دامن بسته بندي هستند تا با خلاقيتهاي جديد در فن آوري ساخت و مواد در عين اقتصادي بودن از حقوق ايشان در بازار دفاع كند.
پيشرفتهاي بزرگ چاپ و انتقال توانايي هاي جديد آن به بسته ها، توانمندي بسته بندي را در حل معضلات مربوط به حفاظت از برند به شكلي “غير قابل انكار” اثبات كرده است.

آموزش بسته بندی

بسته بندی چیست؟

تقریبا تمام محصولاتی که ساخته دست بشر هستند و با استفاده از منابع طبیعی تولید می شوند نیاز مند بسته بندی هستند.این نیاز را می توان از جنبه های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد. هویت بخشی،امنیت، ایمنی و سلامت و در نهایت حمل و نقل، همگی نیاز مبرمی به بسته بندی برای تحقق دارند.حضور بسته بندی در دنیای امروز محصور به زمان و مکان خاصی نیست و به معنای واقعی کلمه، همه جا حاضر است. واقعا آیا می توانید چیزی را مثال بزنید که در بسته بندی عرضه نشود؟

شاید بتوان چند نمونه ذکر کرد ولی تعداد این محصولات بسیار کم است. هم اکنون حتی محصولات زراعی و باغی نیز حداقل دارای لیبل می باشند که لیبل نیز خود شکلی از بسته بندی به شمار می آید.

بسته بندی ابتدایی ترین نیاز هر محصول پیش از ورود به بازار می باشد.چرا که تولید کنندگان برای شناساندن خود و محصولاتشان و البته محافظت از محصول در حین حمل و نقل و نگهداری پیش از فروش به آن نیاز مبرم دارند.به بیانی بسته بندی می تواند ضمن معرفی نام و خواص و مشخاصت فنی و شمیایی، تاریخ مصرف، قیمت، طریقهه مصرف و نگهداری صحیح محافطت آن کالا را تا زمان مصرف به عهده گیرد و در عین حال یک بسته بندی مطلوب قادر است موجب افزایش زمان حفط و نگهداری کالای فاسد شدنی باشد.

امروز بسته ها به پشتوانه خلاقيت هاي ماشين سازان و تجاري شدن بسياري از مواد، به وسيله اي با كاركردهاي متغير تبديل شده اند كه در شرايط گوناگون به محرك هاي گوناگون پاسخ هاي گوناگون مي دهند.

نقطه تماس توليدكنندگان با مصرف كنندگان نزديكتر از گذشته است. خرده فروشان بزرگ اين فاصله را كوتاه كرده اند.

اما ايشان با خود سلط هاي را به همراه آورده اند كه مي تواند توليدكنندگان و صاحبان برند را به موجودي هيچ كاره تبديل كند.

امروز پديده اي به ظاهر نوظهور اما ريشه دار به نام ليبل هاي اختصاصي تمام برنامه ريزي هاي فروش توليدكنندگان بزرگ و كوچك را تحت تاثير خود قرار داده است.

در هيچ زماني بسته بندي به اين حد مستقل نبوده است.

پديده ليبلهاي اختصاصي كه هنوز به طور كامل سلطه خود را به صاحبان برند تحميل نكرده اولين نشانه و دليل براي دانش و فن آوري بست هبندي است كه عدم وابستگي بسته بندي را به توليد كننده كالا اثبات كرده و نشان مي دهد كه پس از اين، بست هبندي است كه با مصرف كننده حرف خواهد زد نه تبليغات صاحبان برند.

در اين ميان با توسعه روزافزون صنعت بسته بندي در جهان به موازات كشف ارزشهاي بسته بندي در ايجاد رابطه با مصرف كننده، شاخك هاي افراد نان به نرخ روز خور هم بشدت به كار افتاده و تكنيكي به نام “توجه به بسته بندي” خود عاملي براي تقلب در محتوي و فريب مصرف كنندگان شده و اين تكنيك منفي در همه جهان رو به گسترش مي باشد.