سپتامبر 10, 2017 package

نقش هاي جديد بسته بندي هنوز بعضي از افراد در ترسيم ماموريت ها و وظايف بسته بندي از عبارات و تعاريف گذشته استفاده مي كنند. هنوز مي بينيم كه در گوشه و كنار كساني براي توصيف نقش مهم بسته بندي در جامعه نكات بديهي آن را مورد تاكيد قرار داده و ساعت ها درباره آن كنفرانس داده و حتي تصيميمات مهمي مي گيرند. بسته بندي صنعتي است در حال توسعه وقتي اين تعريف شامل حال پديده اي مي شود به معني آن است كه ابعاد و كاركردهاي آن پديده هنوز به طور كامل كشف نشده است. هر روز كاركرد جديدي…

سپتامبر 9, 2017 package

تقریبا تمام محصولاتی که ساخته دست بشر هستند و با استفاده از منابع طبیعی تولید می شوند نیاز مند بسته بندی هستند.این نیاز را می توان از جنبه های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد. هویت بخشی،امنیت، ایمنی و سلامت و در نهایت حمل و نقل، همگی نیاز مبرمی به بسته بندی برای تحقق دارند.حضور بسته بندی در دنیای امروز محصور به زمان و مکان خاصی نیست و به معنای واقعی کلمه، همه جا حاضر است. واقعا آیا می توانید چیزی را مثال بزنید که در بسته بندی عرضه نشود؟ شاید بتوان چند نمونه ذکر کرد ولی تعداد این…