لوله بازکنی,تخلیه چاه,لوله بازکنی تهران,تخلیه چاه تهران,رفع گرفتگی توالت فرنگی,حفره چاه,رفع بد بوی بد فاضلاب,رسوب گیری
Browsing Tag

چاپ افست

نگاهی به فناوری بعد از چاپ کوموری

اولین فصلنامه کوموری در سال ۲۰۱۸ با نگاه به فناوری جدید بعد از چاپ کوموری منتشر شد. در این فصلنامه به بحث توسعه استفاده از ماشین های چاپ دیجیتال دورورقی IS29 کوموری در مراکز چاپ جهان در کنار ماشین های چاپ افست و توانمند سازی چاپخانه ها برای…

فرصت های بازار چاپ دیجیتال

با گذشت هر ماه فرصت های تازه ای در حوزه چاپ دیجیتال اکتشاف می شود و وظایف تازه ای در چاپخانه ها پدید می آورد که به ابزاری برای توسعه کسب و کار چاپخانه داران تبدیل می شود. از همین رو بسیاری از کارشناسان، دیجیتال را آینده صنعت چاپ توصیف می…