ببینید | لحظه تلقین‌خوانی بر پیکر شهید ابراهیم رئیسی

انجام مناسک تدفین شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی در حرم حضرت امام رضا(ع) را ببینید./ ایسنا

ببینید | لحظه تلقین‌خوانی بر پیکر شهید ابراهیم رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید