دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز آذری‌زبانان مسلمان دایر می‌شود

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل از تشکیل دبیرخانه دائمی بزرگ‌داشت روز ۱۹ ژانویه -روز آذری‌زبانان مسلمان- در استان خبر داد.

دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز آذری‌زبانان مسلمان دایر می‌شود

ادامه خواندن دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز آذری‌زبانان مسلمان دایر می‌شود

فیلم|کامرون برای توسعه به ایران نیاز دارد

فیلم|کامرون برای توسعه به ایران نیاز دارد

فیلم|کامرون برای توسعه به ایران نیاز دارد

ادامه خواندن فیلم|کامرون برای توسعه به ایران نیاز دارد